+(374)60-440-552
sitemap

Մեր մասին

Բաժնետերեր

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն Փակ բաժնետիրական ընկերության ուղղակի նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «ԱԳՐՈՎԻԺՆ» ՓԲԸ-ն բաժնետոմսերի 100% մասնակցությամբ:

Համաձայն «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպոթյուն Փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 6.6 կետի (ժ) ենթակետի` ընկերության տարեկան շահաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը, որն էլ սահմանում է վճարման կարգն ու պայմանները:
Բաժնետերեր
Հայտարարություն
«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն Փակ բաժնետիրական ընկերության յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու կազմակերպության վերջին տարեկան հաշվետվություների և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: