+(374)60-440-552
sitemap

«Արտաշատ» ներկայացուցչություն

  • Արարատի մարզ, ք․ Արտաշատ, Ազատամարտիկների փողոց 47/3
  • +374 60 440 552
  • +374 60 440 551
  • agrocredit@card.am
  • Երկուշաբթի-կիրակի 08:00-23:00
Մասնաճյուղեր
Գրասենյակի մասին
«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի «Արտաշատ» ներկայացուցչությունը հիմնադրվել է 2022 թվականին։
Ներկայացուցչությունն այս պահին գործում է Արտաշատ քաղաքում և սպասարկում է Արտաշատ, Արարատ, Վեդի քաղաքներն իրենց հարակից համայնքներով, ինչպես նաև Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերը։
Ներկայացուցչությունը տրամադրում է գյուղատնտեսական, սպառողական, ձեռնարկատիրական և լիզինգային վարկեր։ Ներկայացուցչությունը սպասարկում է 470 հաճախորդ։
Իր գործունեության ընթացքում Արտաշատի թիմը գրանցել է հաջողություններ, որոնք են`
1. 2020 թվականին «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի ամենաարագ աճող պորտֆել (պատվոգիր),
2. 2021 թվականին «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի ամենաորակյալ պորտֆել ունեցող վարկային ստորաբաժանում (պատվոգիր)։
250Մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող համայնքների քանակ
Կապույտ գյուղ
Կարմրաշեն գյուղ
Հերհեր գյուղ
Հորադիս գյուղ
Մարտիրոս գյուղ
Նոր Ազնաբերդ գյուղ
Սարավան գյուղ
Սերս գյուղ
Ուղեձոր գյուղ
Փոռ գյուղ
Կապան քաղաք
Ագարակ գյուղ
Աղվանի գյուղ
Աճանան գյուղ
Անտառաշատ գյուղ
Առաջաձոր գյուղ
Արծվանիկ գյուղ
Բարգուշատ գյուղ
Գեղանուշ գյուղ
Գոմարան գյուղ
Դավիթ Բեկ գյուղ
Դիցմայրի գյուղ
Եղեգ գյուղ
Եղվարդ գյուղ
Ըրկենանց գյուղ
Խդրանց գյուղ
Խորձոր գյուղ
Ծավ գյուղ
Կաղնուտ գյուղ
Ձորաստան գյուղ
Ճակատեն գյուղ
Ներքին Խոտանան գյուղ
Ներքին Հանդ գյուղ
Նորաշենիկ գյուղ
Շիկահող գյուղ
Շիշկերտ գյուղ
Շրվենանց գյուղ
Չափնի գյուղ
Սզնակ գյուղ
Սյունիք գյուղ
Սրաշեն գյուղ
Սևաքար գյուղ
Վանեք գյուղ
Վարդավանք գյուղ
Վերին Խոտանան գյուղ
Տանձավեր գյուղ
Տավրուս գյուղ
Ուժանիս գյուղ
Օխտար գյուղ
Գորիս քաղաք
Ակներ գյուղ
Աղբուլաղ գյուղ
Բարձրավան գյուղ
Խնձորեսկ գյուղ
Հարթաշեն գյուղ
Ձորակ գյուղ
Ներքին Խնձորեսկ գյուղ
Շուռնուխ գյուղ
Որոտան գյուղ
Վանանդ գյուղ
Վերիշեն գյուղ
Քարահունջ գյուղ
Մեղրի քաղաք
Ագարակ քաղաք
Ալվանք գյուղ
Այգեձոր գյուղ
Գուդեմնիս գյուղ
Թխկուտ գյուղ
Լեհվազ գյուղ
Լիճք գյուղ
Կարճևան գյուղ
Կուրիս գյուղ
Նռնաձոր գյուղ
Շվանիձոր գյուղ
Վահրավար գյուղ
Վարդանիձոր գյուղ
Տաշտուն գյուղ
Սիսիան քաղաք
Ախլաթյան գյուղ
Աղիտու գյուղ
Անգեղակոթ գյուղ
Աշոտավան գյուղ
Արևիս գյուղ
Բալաք գյուղ
Բնունիս գյուղ
Բռնակոթ գյուղ
Գետաթաղ գյուղ
Գորայք գյուղ
Դաստակերտ քաղաք
Դարբաս գյուղ
Թանահատ գյուղ
Թասիկ գյուղ
Իշխանասար գյուղ
Լծեն գյուղ
Լոր գյուղ
Ծղուկ գյուղ
Հացավան գյուղ
Մուցք գյուղ
Նժդեհ գյուղ
Նորավան գյուղ
Շաղատ գյուղ
Շամբ գյուղ
Շաքի գյուղ
Շենաթաղ գյուղ
Որոտնավան գյուղ
Սալվարդ գյուղ
Սառնակունք գյուղ
Սպանդարյան գյուղ
Վաղատին գյուղ
Տոլորս գյուղ
Տորունիք գյուղ
Ցղունի գյուղ
Ույծ գյուղ
Քաջարան քաղաք
Անդոկավան գյուղ
Աջաբաջ գյուղ
Բաբիկավան գյուղ
Գեղավանք գյուղ
Գեղի գյուղ
Գետիշեն գյուղ
Լեռնաձոր
Կաթնառատ գյուղ
Կավճուտ գյուղ
Կարդ գյուղ
Կիցք գյուղ
Ձագիկավան գյուղ
Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
Նոր Աստղաբերդ
Ոչեթի գյուղ
Վերին Գեղավանք գյուղ
Վերին Գիրաթաղ գյուղ
Փուխրուտ գյուղ
Քաջարանց գյուղ
Քարուտ գյուղ
Շինուհայր գյուղ
Տաթև գյուղ
Հալիձոր գյուղ
Հարժիս գյուղ
Սվարանց գյուղ
Խոտ գյուղ
Տանձատափ գյուղ
Քաշունի գյուղ
Տեղ գյուղ
Արավուս գյուղ
Խնածախ գյուղ
Խոզնավար գյուղ
Կոռնիձոր գյուղ
Վաղատուր գյուղ
Քարաշեն գյուղ

 

Աշխատակիցներ
  • Մասնաճյուղեր Արտակ Գրիգորյան Արտաշատ ներկայացուցչության ղեկավար
  • Մասնաճյուղեր Սամվել Աբրահամյան Վարկային գլխավոր մասնագետ
  • Մասնաճյուղեր Արման Պետրոսյան Վարկային ավագ մասնագետ