+(374)60-440-552
sitemap

Կարգավորումներ

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտը» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ծառայությունների մատուցումը կարգավորում են հետևյալ հիմնական օրենքները և նորմատիվ իրավական ակտերը`

Օրենքներ

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը
 3. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը
 4. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը
 5. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը
 6. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը
 7. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը

Նորմատիվ-իրավական ակտեր

 1. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 8/03
 2. «Բանկերի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջներ» ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 8/05
 3. ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 13
 4. ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 14
 5. ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 15