+(374)60-440-552
sitemap

Հաճախորդի Իրավունքներ

Հաճախորդի Իրավունքներ

Հարգելի Հաճախորդ,

Դուք իրավունք ունեք ստանալու «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները, ինչպես նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկությունները:

Կազմակերպությունը տեղեկատվությունը տրամադրում է գրավոր դիմումը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով

  • առձեռն` Գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում (մասնաճյուղային ցանցին կարող եք ծանոթանալ «Մասնաճյուղեր» բաժնում),
  • էլեկտրոնային հասցեով` agrocredit@card.am
  • փոստով` «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Ազատության 1/23 հասցեով:
 
Հարգելի՛ հաճախորդ
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Ձեր իրավունքները պաշտպանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ-ի ներքին իրավական ակտերով: Ձեր և մեր կազմակերպության միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ինչպես ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով, այնպես էլ` դատական կարգով:

Տեղեկացնում ենք նաև , որ Հաճախորդների կողմից Կազմակերպությանն ներկայացված դիմումների, բողոքների, դժգոհությունների, առաջարկությունների ընդունման, դրանց քննության և քննության արդյունքում ձևավորված պատասխանը հաճախորդներին տրամադրելու գործընթացը կարգավորվում է «Հաճախորդների բողոքների ընդունման և քննության» կարգով, որը կարող եք գտնել ստորև ներկայացված Լրացուցիչ փաստաթղթեր մասում։

 

Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով՝

  • առձեռն` Գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում (մասնաճյուղային ցանցին կարող եք ծանոթանալ «Մասնաճյուղեր» բաժնում),
  • էլեկտրոնային հասցեով` agrocredit@card.am
  • փոստով` «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Ազատության 1/23 հասցեով:

 

 

 

 

  • Բողոքի ներկայացման հայտի ձև Բողոքի ներկայացման հայտի ձև Դիտել
  • Հաճախորդների բողոքների քննարկման ընթացակարգ Հաճախորդների բողոքների քննարկման ընթացակարգ Դիտել
  • Ին՞չ անել եթե ունեք բողոք Ին՞չ անել եթե ունեք բողոք Դիտել