+(374)60-440-552
sitemap
Աշխատատեղեր
Բարի գալուստ ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ: Մեր ընկերությունը, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, միշտ ստեղծում է աշխատանքի հավասար հնարավորություններ և գործնական այնպիսի միջավայր, որտեղ հնարավոր է գրանցել ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնական աճ: ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ-ը մշտապես նպաստում է իր անձնակազմի պրոֆեսիոնալ հմտությունների զարգացմանը և ընկերության ներսում ունեցած առաջընթացին: Մեր մոտեցման հիմքում ընկած է խորը հարգանք յուրաքանչյուր անհատի հանդեպ: Մենք գիտակցում ենք, որ մեր հաջողությունը պայմանավորված է ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ-ի աշխատակիցների նվիրվածությամբ ու եռանդով:

Միացե՛ք մեզ, եթե ցանկանում եք ընդգրկվել մեր թիմում, որտեղ անձնական նվիրումը, հավասարությունը և պրոֆեսիոնալիզմը գլխավոր նախապայման են:
Մեզ հետ աշխատելու առավելությունները
 • Ոչ Ֆինանսական Խրախուսումներ
  Առողջության ապահովագրություն
  Ուսուցման և վերապատրաստման հնարավորությունուն
  DayOff-ի հնարավորություն
  Թիմային հավաքույթներ և միջոցառումներ
 • Վարձատրություն և ֆինանսական խրախուսում
  Մրցունակ աշխատավարձ
  Բոնուսային համակարգ
  Պարգևատրումներ
Միացեք մեր թիմին
 • Վարկային մասնագետներ
  Տեղադրվել է` 23.08.2023 Վերջնաժամկետ: 30.09.2023
  Աշխատանքի նկարագրություն
  Պաշտոն՝ Վարկային մասնագետներ հետևյալ մասնաճյուղերում աշխատելու համար․ Արարատի մարզ՝ ք. Մասիս, Արմավիրի մարզ՝ ք. Էջմիածին, Կոտայքի մարզ՝ ք. Աբովյան
  Պահանջներ

  Պաշտոն                         Վարկային մասնագետ

  Աշխատանքի սկիզբ        Սեպտեմբեր, 2023

  Աշխարհագրական տարածք    Արարատի մարզ՝ ք. Մասիս, Արմավիրի մարզ՝ ք. Էջմիածին, Կոտայքի մարզ՝ ք. Աբովյան

  Աշխատանքի նկարագրություն

  • Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,
  • Կատարել հաճախորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի և/կամ տեղեկատվության պատշաճ ուսումնասիրություն, կատարել հաճախորդների վարկունակության և վարկարժանության գնահատում,
  • Հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ կատարել հարցումներ համապատասխան տեղեկատվական բյուրոներ,
  • ձևավորել և սպասարկել է վարկային պորտֆել,
  • անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,
  • նախապատրաստել և վերադասի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
  • վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,
  • նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
  • կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,
  • իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք մասնաճյուղի կառավարչին և/կամ Կազմակերպության Գործառնական տնօրենին,

  իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարիչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:

 • Հետգործառնական մասնագետներ
  Տեղադրվել է` 23.08.2023 Վերջնաժամկետ: 30.09.2023
  Աշխատանքի նկարագրություն
  Պաշտոն՝ Հետգործառնական բաժնի մասնագետ, Աշխարհագրական տարածք՝     «Արմավիր» և «Արտաշատ»
  Պահանջներ

  Պաշտոն            Հետգործառնական բաժնի մասնագետ
  Աշխարհագրական տարածք     «Արմավիր» «Արտաշատ»
  Աշխատանքի նկարագրություն
  •    Իրականացնել վարկավորման գործընթացի հետ կապված վարկային, երաշխավորության, գրավի պայմանագրերի պատրաստում,
  •    Իրականացնել գրավի պայմանագրերի կազմում և դրանց նոտարական վավերացում, անհրաժեշտության դեպքում նաև դրանց պետական գրանցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում,
  •    Ընկերության համակարգչային ծրագրում մուտքագրել հաճախորդի տվյալներ և վարկային, գրավի ու երաշխաավորության պայմանագրեր, 
  •    Իրականացնել վարկային փաթեթների կազմում և հաշվառում, ինչպես նաև այլ աշխատանքներ՝ կապված փաստաթղթերի կազմման և շրջանառության հետ,
  •    Իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:
  Պահանջվող որակավում
  •    Բարձրագույն կրթություն` Բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ
  •    Աշխատանքային փորձը ՀՀ բանկային համակարգում ցանկալի է
  •    Հիմնական hամակարգչային հմտությունների իմացություն 
  •    Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
  •    Մանրամասներին ուշադրություն դարձնելու կարողություն
  Փոխհատուցում/աշխատավարձ. .«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում, բայց ոչ միայն՝ տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:
  Դիմումի ընթացակարգը․ Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել hr@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը («Հետգործառնական բաժնի մասնագետ»), կամ ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը ներկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21