+(374)60-440-552
sitemap

Մեր մասին

Ղեկավարներ
Արաիկ Ծատուրյան Խորհրդի անդամ Դեկտեմբեր 2018- մինչ օրս


Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան
Աուդիտ բաժնի ﬔնեջեր
Երևան, Հայաստան, www.kpmg.ru
Ապրիլ 2018 – Դեկտեմբեր 2018 ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ Դուբայ
Ավագ աուդիտոր, Բանկային բաժին

Դուբայ, ԱՄԷ, www.pwc.ae

Հոկտեմբեր 2015 – Ապրիլ 2018
Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան
Ավագ աուդիտոր

Երևան, Հայաստան, www.kpmg.ru

Հուլիս 2013 – Հոկտեմբեր 2015
Քարդ Խումբ (Քարդ Հիﬓադրամ, Քարդ Ագրոկրեդիտ, Քարդ Ագրոսերվիս)
Ներքին աուդիտոր

Երևան, Հայաստան, www.card.am, www.agrocredit.am

Դեկտեմբեր 2010- Հուլիս 2013
Փի-Էյչ-Փի աուդիտ/Փի-Էյչ-Փի Փարթներս
Ավագ աուդիտոր,

Երևան, Հայաստան www.php.am

Հուլիս 2010 – Սեպտեմբեր 2010
Էյչ-Էս Բի-Սի Հայաստան
Ինթերն, Ներքին աուդիտի բաժին

Երևան Հայաստան, www.hsbc.amԿրթություն
______________________________________________________________________________________Հոկտեմբեր 2017 -մինչ օրս Երդվյալ որակավորված հաշվապահների ասոցիացիայի անդամ
Օգոստոս 2012 Ներքին Աուդիտի Միջազգային Ինստիտուտ
Որակավորված ներքին աուդիտոր, լիցենզիա 137822

Հունիս 2011
Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան

Մագիստրատուրա, Մարքեթինգ

Հունիս 2009
Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան

Բակալավր, Տնտեսագիտություն