+(374)60-440-552
sitemap

Մեր մասին

Համագործակցություններ

Համագործակցություններ «Սմարթագրո» ՓԲԸ
«Սմարթագրո» ՓԲԸ

«Սմարթագրո» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2019 թվականին և հանդիսանում է CARD հիմնադրամի դուստր կազմակերպություններից մեկը: Ընկերությունը առաջարկում է գյուղատնտեսական կենդանիների կերեր և կերային հավելումներ, դեղորայք, անասնաբուժական և անասնապահական պարագաներ, գենետիկա, կենդանիների ներկրում, անասնաբուժական սպասարկում և այլն: Կայք