+(374)60-440-552
sitemap

Մեր մասին

Համագործակցություններ

Համագործակցություններ «Ագրիկոնցեպտ» ՓԲԸ
«Ագրիկոնցեպտ» ՓԲԸ

«Ագրիկոնցեպտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2019 թվականին: Ընկերությունը զբաղվում է գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքով և տրամադրում է տեխնիկական աջակցություն ու խորհրդատվական ծառայություններ գյուղատնտեսական արտադրության ոլորտներում, մասնավորապես կաթի, մրգերի և բանջարեղենների վերամշակման ու գինու արտադրության ոլորտներում : Կայք