+(374)60-440-552
sitemap

Մեր մասին

Գործընկերներ

Համագործակցություններ IFAD
IFAD
1995թ.-ից ի վեր IFAD-ը Հայաստանում ֆինանսավորել է վեց ծրագրեր ու նախագծեր՝ ընդհանուր առմամբ ներդնելով 78.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Կազմակերպության փորձը ցույց է տվել, որ գյուղատնտեսական միջոցառումներին կենսական օժանդակություն տրամադրելը արագ և արդյունավետ կերպով նվազեցնում է աղքատությունը: Բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը միտված են տեղական կազմակերպությունների զարգացմանը: Ոռոգման Վերականգնողական Նախագիծը, որն IFAD-ի կողմից ֆինանսավորված առաջին նախագիծն է, ենթադրում էր նորարարական մոտեցում ջրի կառավարմանը՝ նպատակ ունենալով նպաստելու ջրօգտագործողների ասոցիացիաների զարգացմանը: